Jag har tagit det lugnare den här vecka. Lasse Myrberg ville det och jag litar och lyssnar på honom. Jag har löptränat och skuggboxats, några lätta säckpass och sedan avslutade jag veckan med sex ronder sparring med mina vänner Tonton och Walle i Stockholm. Det var en behaglig och skön vecka, jag behövde verkligen det för att ladda batterierna på nytt. Veckan har känts bra och vikten är också bra, vägde in på 70 kg, kanonvikt, ett kilo under matchvikten.